app.ogressakumskola.lv

Darba plāns ārkārtējās situācijas laikā

03.08.2020 07.08.2020

Mācību satura izvēle

Klases izvēle

1.a klases mājas darbu nedēļas plāns

Pirmdiena, 03.08.2020.

Mācību priekšmets Mājas darba tēma
Dabaszinības
Latviešu valoda

Otrdiena, 04.08.2020.

Mācību priekšmets Mājas darba tēma
Matemātika
Sociālās zinības
Mūzika

Trešdiena, 05.08.2020.

Mācību priekšmets Mājas darba tēma
Latviešu valoda
Angļu valoda - 1
Angļu valoda - 2
Vizuālā māksla
Mājturība un tehnoloģijas

Ceturtdiena, 06.08.2020.

Mācību priekšmets Mājas darba tēma
Matemātika
Sports
Kristīgā mācība
Ētika

Piektdiena, 07.08.2020.

Mācību priekšmets Mājas darba tēma
Matemātika
Latviešu valoda